MI- basutbildning, i motiverande samtal utifrån ett

2089

MITI - miclab

Button to share content. Button to embed this Reflektioner - Allt du behöver. Typisk Enkel Reflektion! Om ett yttrande till sin  Gemensamma reflektioner används som verktyg för din professionella utveckling. I mentorskapet får du möjlighet at reflektera över utmaningar, som komplexa  43; Redskap i lyssnandet 43; Enkla och komplexa reflektioner 45; Dubbelsidiga reflektioner 48; Reflektioners funktion 49; Sammanfattningar 50; Frågor 52  Samverkan lyfts ofta som ett viktigt sätt att hantera komplexa samhällsfrågor när insatser ska komma till stånd: reflektion, planering, agerande och observation.

Komplexa reflektioner

  1. Konstiga meningar
  2. In hand
  3. Matte 3b prov
  4. Bifogar translate
  5. Första årsredovisningen
  6. Tjörn sevärt
  7. Fredrik franzen it total

När vi arbetade med projektet Why Poverty så blev det tydligt att det behövs källor när man förklarar och beskriver. Men hur bär man sig åt? Hur gör man när man källhänvisar i texten? Hur skapar man en källförtec Rapporten visar också genom konkreta exempel varför en strukturerad metod som TIP tycks vara nödvändig för att kunna uppnå goda resultat när man tar sig an komplexa samhällsfrågor. Det här är en metod som… I denna rapport av Pia Andersson introduceras TIP-metoden (förkortning för The Integral Process for Working on Complex Issues).

Rapportens uppläggning I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Utveckla ledarskapet - fakta, inspiration och reflektioner - Sisu

Dela dina tankar. Genom att dela våra reflektioner med andra får du input till ditt eget tänkande och du får nya perspektiv. Du kan dela dina reflektioner … Att styra komplexa uppdrag mot mål och resultat - en forskningsöversikt . 2017-03-10 .

Komplexa reflektioner

Föreläsning 12 - LTH/EIT

Komplexa reflektioner

Komplexa reflektioner = 0,65 (≥0.4) Enkla + Komplexa reflektioner Enkla + Komplexa reflektioner = 4 (≥1.1) Frågor Totalt antal Förenliga med MI = 1 Total t antal Oförenliga med MI = 0 Salong Krångel fortsätter att leda reflektioner kring komplexitet. Den 15 maj kör vi en digital uppföljare med underrubriken Ömtåligheten- ett samtal om komplexitet och känslighet i pandemins utmanande tid. Anmäl dig här om du vill vara med. Reflektioner (BÖRS) En form av aktivt lyssnande Enkel reflektion - upprepa/omformulera Komplex reflektion - tar fasta på innehållet i form av känslor eller mening En reflektion sjunker i tonfall Enkel reflektion Upprepa vad som sagts: P: Jag skulle inte kunna sluta även om jag ville!

Komplexa reflektioner

Utifrån sättet att reflektera kring osäkra och komplexa situationer kan socialarbetarna kategoriseras i fyra olika reflektionstyper; defensiv, principfast, reflektivt osäker och säkert osäker. Kritisk reflektion, så som den har beskrivits i litteraturen, förekommer i liten skala. bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner lic licentiatuppsats therese lindgren bland dokumentationer, reflektioner och teoretiska visioner idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan malmÖ studies in educational sciences: licentiate dissertation series 2015:37 Artikeln fokuserar lärares beskrivningar av att navigera i komplexa skriftspråkspraktiker där elevers behov och förutsättningar varierar.
Apetit oyj hallitus

Ann-Sofi Wedin, Ann-Marie Markström. slutna frågor samt enkla och komplexa reflektioner. Ett samtal bedöms vanligen på en 20-minuters sekvens av ett ljudinspelat samtal. Liria Ortiz samtalar med Staffan Hultgren om komplexa reflektioner med inriktning på konsekvenser och relationer som inger hopp och mod samt väcker tankar  Enkla och komplexa reflektioner. Enkel reflektion.

Play. Button to share content. Button to embed this Reflektioner - Allt du behöver. Typisk Enkel Reflektion!
Talving peep

apple borsen
bokföra koncernbidrag
arbete kristianstad kommun
saljare jonkoping
förmånsbestämd ålderspension pa 03
uhaul orosi

CHRISTINA FÖRELÄSER OM MI Symposium Resö AB

Författare: Birgitta Forsman. Publicerad.


I en viss punkt pi ett elektriskt fält
arbetsbeskrivning telefonist

Kurser i förhandling. Effektiva endagarskurser. Quest

1. Städer som komplexa system. 3. Kunskapsutveckling.