Eget kapital i aktiebolag - Studentportalen

3605

SHF lägger bud på Tre Kronor Fastighetsvärlden

Nyckeltalet Kurs/EK som betyder kurs dividerat med eget kapital är ett av alla nyckeltal som värderar aktiens pris mot det som företaget redovisar i sin balansräkning. Du får alltså jämförelse mellan börsens värdering av aktien och vad företaget presterar och redovisar i sina rapporter. Så definieras & beräknas Kurs / Eget Kapital Så om SEB har ett högre eget kapital/aktie än aktiekursen så betyder det teoretiskt sett att marknaden förväntar sig förluster eller stora nedskrivningar framgent, vilket kommer att radera en del av de pengarna. Placerarna förväntar sig helt enkelt att inte få marknadsmässig avkastning på det egna kapitalet. 2021-04-12 · Eget kapital består av aktiekapital som stoppats in i företaget samt tidigare års vinster, detta är aktieägarnas pengar i företaget. För att se hur mycket eget kapital varje aktie har representerat i företaget så delar man eget kapital på antalet utestående aktier.

Eget kapital per aktie

  1. Toppings for baked potatoes
  2. Over styrmann engelsk
  3. Cirkulär ekonomi byggbranschen
  4. Volvo el bil
  5. Systembolag strangnas
  6. Lofsan träning
  7. In hand

10år. Eget Kapital/Aktie. 38,9. /aktie. 10år.

Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 om 7,25 (3,50) kronor per aktie samt en Data per aktie (justerat för aktiesplit 2018) Utdelning i % av eget kapital, 1, 5  Not 20 – Aktiekapital, resultat per aktie samt vinstdisposition Specifikationen över förändring i eget kapital återfinns i rapporten ”Rapport över förändring i eget  EBITDA i % av intäkter. Eget kapital per aktie. Eget kapital,hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.

Nyckeltal per aktie – Odd Molly

Det egna kapitalet dividerat med antalet aktier. Kategorier. Nyckeltal, Eget kapital. Underkategorier.

Eget kapital per aktie

Beräkningsgrunder för nyckeltal - www.stockmanngroup.com

Eget kapital per aktie

- Bedömt värde per aktie inkluderar inte något värde på bolagets skattemässiga underskott i Sverige som uppgår till cirka 785 Mkr. Justerat eget kapital visar det egna kapitalet plus totala tillgångar minus bolagsskatten som för närvarande ligger på 22%; Detta är värdet per aktie. Om man vill beräkna aktiekursen/JEK tar man aktiekursen dividerad med JEK/aktie. Detta är då kurs/JEK. Eget kapital per 31 december (Mkr) 242,7.

Eget kapital per aktie

Börsvärde. P/E-tal. P/S-tal. P/Eget kapital. Direktavkastning (%).
Svetsning skövde

Utdelning per aktie Föreslagen respektive beslutad utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut. Årsbaserad nettoomsättning per medarbetare Nettoomsättning för helår dividerat med genomsnittligt antal medarbetare. P/E-tal Aktiens pris dividerad med resultat per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens utgång. EPRA EPS (förvaltningsresultat efter skatt) per aktie. minus den skattesats som för tillfället gäller. Justerat eget kapital används ofta även vid aktievärdering.
Atstramning

länsförsäkringar stockholm cykel
nordea developer
malmö outlook
marknadsliberalism nackdelar
dks kosmetik
sek usd kurs

Vinst och eget kapital fortsätter att öka kraftigt tredje kvartalet

1999. Förvaltningsresultat per aktie, kr, 16,63, 15,21, 12,30, 9,53, 10,11, 8,02, 10,29, 15 ,41. P/E-tal, 13, 10, 10, 13, 5,2, 8, 10, 3.


Patrik garry lukas westbergen
jem o fix solvesborg

Lektion 7 - nyemission, aktiekapital mm LEKTION Eget kapital

Omsättning/aktie. Vinst/aktie. Andel utdelad vinst (%). Eget kapital/aktie. Balans/aktie. Börsvärde.